Forside

 

Forside

Borgerforeningen er en upolitisk forening, som blev stiftet d. 4. marts 1904, der blandt andet varetager borgernes interesse i forhold mellem byen og kommunen. Borgerforeningen sidder i diverse udvalg, bl.a. Skovråd, Landdistriktsudvalg og Byplanlægning.

 

Borgerforeningen ønsker og arbejder bl.a. for:

 

◾ Byplanlægning

◾ Rejsning af bynær skov, som stadig ønskes udvidet til det 3-4 dobbelte af det nuværende.

◾ Rekreative områder

◾ Sikring af veje for alle – også cyklister og skolebørn

◾ Medarrangør af juletræ på Torvet

◾ Der udlejes flag og flagstænger til sølvbryllup, guldbryllup, jubilæer o.l. (udlejning se her..)

 

Borgerforeningens flagallé opsættes ved eksempelvis konfirmationer og lignende.

 

Endvidere arrangerer borgerforeningen bl.a.:

 

◾ Sankt Hans bål ved søen

◾ Udflugter

◾ Virksomhedsbesøg

 

MEDLEMSSKAB KOSTER KUN KR. 130 PR. FAMILIE PR. ÅR

 

Kontingentet kan betales på konto 9210 - 0380 000 598 eller

direkte til kasserer Inger-Karin Løth, Blåbærvej 35 – tlf. 98 24 24 49 – 30 13 73 15.

 

© A a b y b r o B o r g e r f o r e n i n g 2 0 1 6